חברות בסקטור הפרטי כמו גם גופים ממשלתיים חשופים לסיכונים שונים בהתאם לענף בו הם פועלים, מיקומם הגיאוגרפי, גודל הארגון ומבנהו, רמת התחרות בו ועוד.

על מנת להשיג את יעדיהן עליהם להתמודד עם הסיכונים להם הם חשופות באמצעות הכנת מענה הולם.

כל מרכזי בתהליך זה הינו מערך ניהול הסיכונים של הארגון אשר מסייע להנהלה ולדירקטוריון לזהות את הסיכונים בפניהם הם ניצבים, לסווג את רמת עוצמתם וסבירותם, להעריך את הבקרות הקיימות בארגון בכדי להפחית את עוצמת הסיכון ולנהל אותם בהתאם למדיניות החברה ויעדיה.

ארגונים רבים בוחרים כיום להטמיע תהליכי ניהול סיכונים כחלק מפעילותם השוטפת.

משרדנו מעניק שירותי יעוץ וניהול סיכונים במגוון אפשרויות:

  • הגדרת מתודולוגיה ומדיניות כלל ארגונית לניהול סיכונים.
  • הדרכת עובדי הארגון בדבר מהות ניהול הסיכונים
  • עריכת סקרי סיכונים תקופתיים
  • ניהול סיכונים שוטף (מנהל סיכונים ראשי)
  • ניתוח פערים והכנת תוכנית להפחתת סיכון
  • ניתוח אירועי כשל ואירועי כמעט כשל והפקת הלקחים בגינם.
  • ליווי וייעוץ בהטמעת מערכות לניהול סיכונים
תפריט
דילוג לתוכן