אודותינו

אודות המשרד

משרדנו עוסק במתן שירותי ביקורת, יעוץ כלכלי, בקרה ויעוץ ארגוני לחברות ולתאגידים.

ניתן לחלק את אופי השירותים לפעילויות הבאות:

 • ביקורת פנימית בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ”ב – 1992.
 • ביקורת, יעוץ, ליווי והטמעה של חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.
 • ביקורת מערכות מידע לרבות ביקורת אבטחת מידע.
 • שירותי בודק שכר מוסמך, בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב – 2011.
 • יעוץ כלכלי במגוון נושאים.
 • ביקורת חקירתית לאיתור ומניעה של הונאות ומעילות.
 • עריכת סקרי סיכונים לצורכי זיהוי הסיכונים בפעילות החברה, אמידת עוצמתם ודירוגם.
 • בקרת תהליכים, לרבות תכנון ובדיקה.
 • בקרה אחר פעילות ספקים וקבלני משנה בהתאם להסכם ההתקשרות מולם.
 • יעוץ מיוחד בנושאי חיסכון והתייעלות.
 • ליווי ויעוץ ליישום הוראות חוק סרבנס אוקסלי, ISOX, גושן.
המשרד מנוהל על ידי רו”ח גילי איצקוביץ’, אשר הינו בעל 22 שנות ניסיון בראיית חשבון, ביקורת, יעוץ כלכלי ובקרה.
המשרד ממוקם במרכז הארץ, אך מעניק את שירותיו ללקוחות בכל הארץ, באמצעות שלוחות בפריסה ארצית.

חזון המשרד

שירותי ראיית החשבון על סוגיו השונים מתבצעים בהתאם להוראות החוק ולתקני הביקורת המקובלים בישראל.
יחד עם זאת, אני מאמין, כי לכל משרד אמור להיות חזון אישי בעת מילוי תפקידו.
החזון שגובש על ידי ומלווה אותי במשך 22 שנות עבודתי הינו “להעניק ערך מוסף גבוה ללקוח במסגרת הענקת שירותי ראיית החשבון“.
המשמעות האופרטיבית של אמירה זו הינה כי על כל השקעה בשירותי המשרד תתקבל תמורה ישירה >> מעלות ההשקעה.

בכדי לממש חזון זה, משרדי נוקט בכל עבודה בגישה הבאה:

 • יישום נהלי עבודה ברורים לתהליכי המשרד לרבות: הקמת קשר ישיר ובלתי אמצעי עם הלקוח והבנת צרכיו, הכנת תוכנית עבודה שנתית בכתב לכל שירות לרבות – מאפייני העבודה, לוחות זמנים לביצועה ותקציב נדרש, מעקב שוטף אחר התקדמות העבודה בציר קלנדרי וכן בהתאם לאבני דרך שנקבעו במשותף עם הלקוח, תוכניות עבודה כתובות וברורות לכל משימה, קיום ישיבות תקופתיות עם אנשי הקשר (רפרנטים) מטעם הלקוח, הגשת דוחות ברורים ומקיפים לכל מטלה תוך דגש על הצפת הערך המוסף במשימה שבוצעה.
 • בקרת איכות אחר כל עבודה, לפני הגשתה הסופית.
 • הגדרת KPI’s (Key Performance Indicators) ברורים ומעקב שוטף אחריהם.

התוצאה של פעולות אלה אמורה לבוא לידי ביטוי בתפישתנו כגורם מסייע ללקוח בקבלת החלטות ובמעקב אחר ביצוען.

גילי איצקוביץ” הינו רואה חשבון מוסמך, כלכלן, מבקר פנימי מוסמך (CIA), בודק שכר מוסמך וכן סוקר מוסמך של מערכי ביקורת פנימית מטעם לשכת המבקרים הבינלאומית (IIA).

בעבר כיהן גילי כמנכל חברת הייעוץ “ירדני גלפנד ניהול ויעוץ 2002 בע”מ” וכשותף במשרד רואי חשבון “ירדני גלפנד – רואי חשבון ושות””.

גילי מכהן כיום כחבר בוועדות ציבוריות שונות ובין היתר משמש כ:

 • חבר בוועדה של לשכת רואי חשבון לנושא ביקורת פנים.
 • חבר בוועדה של לשכת רואי חשבון לנושא חוק איסור הלבנת הון .
 • חבר בפורום שליד לשכת רואי חשבון בנושא ביקורת חקירתית.
 • יועץ מומחה בתחום הביקורת הפנימית עבור חברי לשכת רואי חשבון (במסגרת פרויקט “הטלפון האדום”)
 • כותב ומפרסם מאמרים שונים בנושאי ביקורת פנימית, רגולציה, הוראות חוק וייעוץ ארגוני באתרי אינטרנט וביטאונים מקצועיים.

בנוסף, כיהן גילי במגוון תפקידים בכירים:

 • חבר בוועדת הביקורת בתזמורת הפילהרמונית הישראלית
 • דירקטור חיצוני (דח”צ) באפליקיור טכנולוגיות בע”מ
 • חבר בוועדת הכספים וחבר מועצה באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה
 • מבקר פנימי ראשי בחברות ציבוריות, חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים.
תפריט
דילוג לתוכן