במאי 2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע”ז-2017, מכוח חוק הגנת הפרטיות תשמ”א-1981, אשר אכיפתם בפועל מבוצעת ע”י רשות הגנת הפרטיות במשרד המשפטים (לשעבר – הרשות למשפט וטכנולוגיה).

לשם עמידה בהוראות החוק והתקנות נדרש כיום כל ארגון או עסק לערוך אבחון, יישום ובקרה אחר מאגרי המידע שברשותו לרבות רישומם, ניהול אבטחתם ושמירת חיסיון אחר הפרטים המופיעים במאגר באופן נאות ובהתאם לתכונותיו הייחודיות.

בהתאם לתקנות, מאגרי מידע בעלי רמת אבטחה נדרשת בסווג בינוני ומעלה יעברו ביקורת חיצונית או פנימית באופן תקופתי על ידי מבקר מומחה.

משרדנו מעסיק מומחים ומבקרי מערכות מידע מהשורה הראשונה בעלי שנים רבות של ניסיון, הסמכות מקצועיות CISA, CRISC, CDPSE, עורכי דין ורואי חשבון המתמחים בתחום הגנת הפרטיות.

השירותים הניתנים על ידינו הינם:

  • ייעוץ כולל
  • זיהוי מאגרי מידע בארגון
  • סווג רמות האבטחה הנדרשות לכל מאגר מידע
  • ניתוח פערים
  • בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות החוק
  • יישום, ליווי והטמעה של מערכות ונהלים
  • מענה ליישום תקנות האירופאיות – GDPR

שירותי DPO, ממונה הגנת פרטיות / קצין פרטיות

מידע וחדשות רלוונטיות בנוגע לחוק הגנת הפרטיות:

תפריט
דילוג לתוכן