בקרה תקציבית בפרויקטים

 1. ראשי
 2. services
 3. בקרה תקציבית בפרויקטים

פרויקט בניה ותשתית נועדו, בין היתר, לספק שירותים חיוניים לאזרחי המדינה ולקדם את כלכלתה. פערים בין רמות הביקוש והצריכה ובין ההיצע ויכולת האספקה בתחומי התשתית האסטרטגית פוגעים בצמיחה וברמת החיים של תושבי המדינה.

הממשלה הכירה בפערים מהותיים בחלק מתחומי התשתית – כגון חשמל, מים ותחבורה – ובצורך לצמצמם ויזמה לשם כך תכניות פיתוח ייעודיות.

משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, רשויות המדינה האחרות ואלה שמבצעים את העבודות מטעמם יוזמים ומממשים תכניות פיתוח: משרד ראש הממשלה, אגף התקציבים ואגף החשב הכללי במשרד האוצר הם גופי מטה מרכזיים שמטפלים בכל תחומי הפיתוח.

משק החשמל מטופל בעיקר על ידי משרד התשתיות הלאומיות הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל וחברת החשמל לישראל בע”מ משק המים – על ידי משרד התשתיות, הרשות הממשלתית למים ולביוב ומקורות – חברת מים בע”מ

תחום התחבורה מטופל במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובידי חברות ממשלתיות שמנהלות פרויקטים של תחבורה כדוגמת חברת רכבת ישראל בע”מ והחברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ.

מעת לעת עוסקים גורמים ממשלתיים נוספים במימושן של תכניות הפיתוח על פי הצורך ועל פי תחומי הפעילות הרלוונטיים.

אולם,
חלק מתוכניות הפיתוח אינן מבוצעות על פי לוחות הזמנים שנקבעו להן, יעדיהן אינם מושגים, ותקציבן חורג בהרבה מהתקציב הראשוני שאושר להן.

הכשלים המתגלים במהלך ביצוען של תכניות מסוימות ואי-מימושן של תכניות אחרות גורמים נזקים כלכליים וסביבתיים גדולים.

מימושן של תכניות פיתוח על כל מרכיביהן הוא משימה מורכבת המחייבת מקצועיות ותהליכי עבודה סדורים.

בכדי לעמוד ביעדי הפרויקט על הגוף היוזם והמפקח להעסיק מומחים ממספר דיסיפלינות, כאשר הבקרה התקציבית הינה אחת החשובות שבהן.

משרדנו מעניק שירותי בקרה תקציבית בפרויקטים ומגוון שירותים נוספים הכוללים, בין היתר:

 • בדיקת נכונות החישובים/הסיכומים בכל הקשור לעבודות.
 • בדיקת נתוני הצמדה לכל סעיפי החוזה וסעיפים חריגים.
 • ניתוח סטטיסטי של אחוזי שינוי בחוזה לרבות סטיות כמותיות וכספיות מול כתב הכמויות המקורי.
 • מעקב ובקרה על כל בקשות התשלום, חשבונות חלקיים מאושרים, כולל כל הוראות השינוי אל מול התקציב והלו”ז החוזי
 • בקרה שוטפת על שינויים בחוזה.
 • השוואת כמויות מאושרות בפועל לכמויות חוזיות.
 • מעקב אחרי עבודות חריגות ותביעות.
 • בקרה על ניתוחי מחירים לעבודות חריגות שהוגשו ואושרו.
 • בקרה על מימוש חיובים וקנסות שנעשו במהלך תקופת ביצוע הפרוייקט.
 • ווידוא סגירת הפרויקט, חתימת מיצוי תביעות הקבלנים, מיפוי ודיווח על חשיפות פתוחות, דיווח על חריגות ואי סדרים ככל שהיו בפרויקט.
 • בקרת חשבונות היועצים אל מול תעריפי העבודה המוגדרים בחוזה.
 • בקרה על שעות העבודה, שיוך סוגי המתכננים לתעריף המתאים, בקרה על ימי העבודה המדווחים אל מול לוח השנה וכו’.
 • בקרת היקף ביצוע מצטבר ביחס לחוזה והוראות שינוי מאושרות.
 • בקרת הסכומים בחשבונות, בחשבוניות ובטפסי אישור החשבון, התאמת מע”מ, התייקרויות וכו’.

צוות הפרויקט כולל לרוב כלכלנים, רואי חשבון ומהנדסים אזרחיים

תפריט
דילוג לתוכן