משרדנו מעניק לחברות וארגונים שירותים של בודק שכר, בהתאם להוראות החוק:

  • יעוץ ובדיקת חוזה ההתקשרות.
  • חדש – בדיקת התחשבנות רבעונית בין הקבלן למזמין השירות – בהתאם לתקנות רכיבי שכר
  • הקמת מנגנון לדווח תלונות לצורך יישום הוראות החוק,
  • בדיקת הכרות
  • בדיקה שוטפת
  • בדיקת תיקון ליקויים
  • בדיקת תלונות.
  • בדיקה רוחבית
  • מתן חוות דעת לבית משפט

כמו כן, ניתן מגוון של בדיקות שכר לענפים נוספים לרבות בדיקות ציות למיניהן בהתאם להסכמים קיבוציים, צווי הרחבה והתאמה לחוזי העסקה ומדיניות השכר בארגון.

בודק שכר מוסמך הינו מקצועי חדש יחסית אשר החל מחודש אפריל 2018 דורש רישוי מיוחד.

המקצוע הינו אחת מהתולדות של הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב – 2011 , אשר בתוקף מיום 19 ביוני 2012.

ניתן לומר בקצרה כי החוק מטיל אחריות מוגברת על כל עסק במדינה ישראל (קטן כגדול), בדבר שמירה אחר זכויות עובדי קבלני השירות שהוא שוכר בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה.

הסנקציות בגין הפרות החוק הינן מחמירות ואחד הכלים המרכזיים להגנה כנגדן הינה העסקת בודק שכר מוסמך, אשר יבדוק ויוודא כי עובדי הקבלן מקבלים את שכרם בהתאם לנדרש.

למשרדנו ניסיון רב כבודק שכר מוסמך. החל ממועד כניסת החוק לתוקף ועד היום ניתנו שירותים בקרב מאות מזמיני שירות הן מהסקטור הפרטי והן מהסקטור הציבורי (גופי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים).

מידע וחדשות רלוונטיות בנוגע לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה:

תפריט
דילוג לתוכן